آخرین مطالب

تحلیلی بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی

23

اهمیت امر حسابرسی داخلی در دهه‌های اخیر رو به رشد بوده و حسابرسان داخلی در دنیای امروز نقش و جایگاه مناسبی را در بنگاهها ایفا می کنند. بر خلاف سنوات قبل که به حسابرسان داخلی به عنوان عضو غیر مستقل و چشم و گوش مدیریت اجرایی نگاه می شد و بیشتر بر نقش ممیزی و رسیدگیهای خاص مورد نظر تکیه می شد اکنون حسابرسان داخلی دارای انجمنهای قوی بین المللی و استانداردهای انجام کار هستند و با جایگاهی متصل به هیئت مدیره و ارتباط تنگاتنگ با کمیته حسابرسی و با نگاه راهبردی در راستای ارزش افزایی و بهبود عملیات بنگاه انجام وظیفه می کنند.

تحلیلی بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی

حسابرسان داخلی به مدیریت دستگاه کمک می کنند تا با ارائه نگرش نظام مند و منضبط ، برای بهبود اثر بخشی فرآیندهای مدیریت ریسک ، کنترل و حاکمیت سازمانی اقدام نمایند .

استانداردهای حسابرسی داخلی بر جنبه‌های مختلف کار حسابرسان داخلی مشتمل بر مسائل “اخلاقی” با تعیین خصائص سازمانها و حسابرسان داخلی ، “عملکردی” جهت توصیف ماهیت خدمات و ارائه معیار کیفی برای آن و “اجرائی” برای ارائه رهنمودهای انجام انواع کارهای حسابرس داخلی تاکید دارد .

طبق این استانداردها زمانی می شود از حسابرسان داخلی خدمات با کیفیت مطلوب انتظار داشت که :

هدف اختیار و مسئولیت فعالیت حسابرس داخلی با رعایت استانداردها توسط هیئت مدیره تأیید شود
 تعریف حسابرسی داخلی ، آیین نامه اخلاقی و استانداردها در منشور حسابرسی داخلی به رسمیت شناخته شود
 با ایجاد جایگاه و ارتباطات مناسب زمینه استقلال و بی طرفی حسابرسان داخلی فراهم گردد
مهارت و دقت حرفه ای در کلیه جهات برای حسابرسان داخلی مورد توجه قرار گیرد
برنامه تضمین و ارتقای کیفیت کار حسابرسی تدوین و مورد عمل قرار گیرد و ارزیابیهای مستمر نسبت به آن صورت پذیرد
 واحد حسابرسی داخلی فرآیندهای مدیریت ریسک ، کنترل و حاکمیت بنگاه به نحو سامان یافته و منظم ارزشیابی نموده و در بهبود آن مشارکت نمایند
 برنامه ریزی مشتمل به تعیین دامنه اهداف ، زمان بندی ، تسهیم و تخصیص منابع مدون گردد
جهت تحقق اهداف ، اطلاعات کافی را شناسایی ، تحلیل ، ارزشیابی و مستند نماید
 نتایج حاصله از انجام کارها به نحو مناسب اطلاع رسانی شود
 سامانه ای جهت پایش و اطمینان از اثر بخشی اقدامات مدیریت در مورد نتایج گزارش شده برقرار و حفظ کند
مقایسه وضعیت فعلی دستگاه از حسابرسان داخلی بویژه در بخش عمومی ، نشان دهنده فاصله معنادار قابل توجهی با شرایط مطلوب بشرح فوق الاشاره دارد ، حسابرسان داخلی در بخش وزارتخانه و موسسات دولتی که بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور را در برمی گیرد ، حضور ندارند و در بخش شرکتهای دولتی نیز استفاده از حسابرسان داخلی عمدتاً در حداقلهای ممکن است و اکثریت حسابرسان داخلی معیارهای مطروحه در استانداردهای حسابرسی داخلی را دارا نیستند بویژه با توجه به ساختار خاص هیئت مدیره شرکتهای دولتی استقرار کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیر موظف در اغلب موارد مورد توجه قرار نگرفته و لذا حسابرسان داخلی در این شرکتها از حمایت و هدایت کمیته حسابرسی نیز برخوردار نیستند. در بخش نهادهای عمومی نیز بدلیل ساختار خاص آنها و عدم تشکیل کمیته حسابرسی ، مشابه شرکتهای دولتی ، حسابرسان داخلی از پشتیبانیهای لازم برخوردار نیستند . ضمن آنکه در زمینه جایگاه ، نیرو ، امکانات ، شرایط احراز مسئول حسابرسی داخلی و برنامه ریزی دچار مشکلات بنیادی بوده ، لذا نتایج حاصل از انجام وظائف آنها نیز مطلوبیت لازم جهت اثر گذاری بر روند فعالیتهای دستگاه را ندارد .

در شرایطی که حسابرسان داخلی در دنیا به شدت از فرهنگ سندرسی و ممیزی و … فاصله گرفته و با ارائه خدمات ارزشمند در جهت کمک به اجرای راهبردهای بنگاه ، ارزیابی ریسکها ، حسابرسی عملیاتی ، تقویت ساختار کنترلهای داخلی و بررسی کارائی و اثر بخشی فعالیتهای بنگاه ارزش افزایی می نمایند، تقویت حسابرسی داخلی در کشور و بویژه در بخش عمومی”باور خدمات حسابرسان داخلی توسط مدیران” ، “تقویت مهارت‌های تخصصی و جایگاه آنها جهت کار سلامت و با کیفیت” ،  ” تامین امکانات” ، “مطالبه کار جامع و مطلوب”  با توسعه وظائف آنها در سطح مناسب می باشد.

حسابرسان داخلی و انجمن حرفه آنها می بایستی با ممارست و پیگیری فراوان ، ظرفیتهای کاری حسابرسان داخلی را به ذینفعان بشناسانند و در جهت تحقق آنها اقدام نمایند ، خوشبختانه در سالهای اخیر سازمان بورس گامهای مناسبی را جهت ایجاد کمیته حسابرسی و تقویت حسابرسی داخلی در بنگاهها برداشته و در پیش نویس قانون اصلاحی قانون محاسبات نیز به ضرورت استفاده از حسابرسان داخلی در دستگاههای اجرایی دولتی و نهادها توجه شده است. تداوم این روند و قانونمند کردن آن قطعاً گام مؤثری در راستای نظم و انضباط و افزایش بهره وری بنگاههای کشور خواهد بود . تدوین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی نیز اقدام مناسب دیگری در راستای تحقق این مهم خواهد بود .

منبع: دوماهنامه حسابرسان داخلی

مطالب مرتبط

نظرات0 نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید

نام خود را وارد نمایید

ایمیل خود را وارد نمایید

نظر خود را در اینجا بنویسید...

ارسال نظر ...

لیست نظرات

  1. نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!
عضویت در خبرنامه ایمیل
عضویت در خبرنامه پیامک